Учнівське самоврядуванняСамоврядування – це належним чином організована робота, для того, щоб однаково добре жилося всім, хто разом вчиться або працює… Щоб один одного не кривдили, не перешкоджали, не докучали… Щоб допомагали, піклувалися, стежили за порядком і правопорядком…                                      

Януш Корчак

Організація учнівського самоврядування Ільїнського НВК
"Веселкове місто"


Мер - Цвітанський Владислав
Віце-мер - Огилько Аннастасія

Статут органів учнівського самоврядування
Веселкового міста
І. Загальні положення
1. Веселкове місто – це громадське об'єднання дітей, підлітків та дорослих, воно створено на добровільній основі, що діє згідно з Конституцією України, Законів України «Про освіту», Всесвітньої декларації про права дитини, Статуту школи.
2. Членами Веселкового міста можуть бути діти, підлітки і дорослі незалежно від національності, соціального походження, відношення до релігії. Вступ в організацію проводиться зі згоди батьків, або осіб, що їх заміняють. Прийом дітей здійснюється з 10 до 18 років, індивідуально на учнівській конференції. Член міста за власним бажанням може вибути із організації, повідомивши про те шкільну конференцію. За вчинки несумісні зі Статутом і Програмою міста, рішенням шкільної конференції, член міста може бути виключений з її лав.
3. Веселкове місто пропагує дружні стосунки та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування
1.     Забезпечує і захищає права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
2.     Розвиває, вдосконалює уміння самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народу України .
3.     Формує почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.
4.     Сприяє реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

ІІІ. Органи управління. Права та обов'язки
1.     Найвищим органом Веселкового міста є учнівська рада, яка скликається 2 рази на рік (вересень, травень).
2.     Виконавчим органом є старостат, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
3.     Головою учнівського колективу  може бути учень, який обирається на основі загального рівного і прямого закритого голосування.
4.     Форми діяльності центрів, служб визначаються на засіданнях учнівської ради Веселкового міста.
5.     Очолює роботу мерії Веселкового міста мер, віце-мер і секретар.
6.     Проводяться щомісячні оперативні наради з різних напрямків діяльності, де аналізується робота діючих центрів учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів, визначаються завдання на наступні засідання.
ІV. Член організації має право:
1.    Вносити пропозиції, виступати ініціатором справ, реалізовувати свої наміри.
2.    Брати участь у конференціях, експериментах, конкурсах, диспутах, КТС.
3.    Сприяти активізації роботи Веселкового міста.
4.    Обирати органи самоврядування і бути обраним до органів самоврядування.
5.    Захищати свою позицію в організації.
V. Обов'язки членів Веселкового міста:
1. Члени Веселкового міста зобов'язані виконувати вимоги Статуту, єдині вимоги для школярів.
2. Головним завданням є глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками.
3. Підвищувати культурний та інтелектуальний рівні.
4. Не принижувати гідність людей, поважати їх погляди і переконання. Бережливо ставитись до всього, що нас оточує.


Немає коментарів:

Дописати коментар